Kde vo svete sa vyskytuje Hepatitída B a C?

 


Mapy sveta s vyznačením, kde sa častejšie vyskytuje Hepatitída B a C, farebné označenie je vysvetlené dole.

Je dôležité, aby ste sa dali otestovať, ak ste z krajiny, kde j hepatitída B alebo C bežná, alebo ak ste boli v styku s ihlami alebo chirurgickými nástrojmi, ktoré boli použité inými ľuďmi.

The maps are drawn as a Peters' projection, which accurately represents the actual surface of countries and continents.

    


 

    

There are some differences between hepatitis B and C - for example:

HEPATITÍDA B HEPATITÍDA C  

Najbežnejšie sa prenáša počas pôrodu, z matky na dieťa, alebo v skorom detstve v krajinách so stredným alebo vysokým výskytom. 

 

Nechránený pohlavný styk je najčastejšou formou nakazenia sa v krajinách s malým výskytom.

Najbežnejší spôsob prenesenia infekcie Hepatitídy C, je cez zdieľanie, alebo spätné používanie ihiel, alebo chirurgických nástrojov.

Napríklad injekcie, krvné transfúzie alebo ľadvinové dialýzy v krajinách s limitovanými prostriedkami, alebo zdieľanie injekčných drog.

Prenesenie pri pôrode, alebo pri nechránenom pohlavnom styku je tiež možné, ale nie je bežné.

Najbežnejšie sa prenáša počas pôrodu, z matky na dieťa, alebo v skorom detstve v krajinách so stredným alebo vysokým výskytom. Nechránený pohlavný styk je najčastejšou formou nakazenia sa v krajinách s malým výskytom.

U viac ako polovice dospelých a detí, ktorí prídu do kontaktu s vírusom hepatitídy C, sa vyvinie dlhodobá (chronická) infekcia.

Vakcína Hepatitídy B ochráni proti infekcii.

Na ochránenie proti infekcii Hepatitídy C neexistuje vakcína.

This website is a property of HIT Sheffield © 2011 - All rights reserved - Sheffield Teaching Hospitals Trust