Naučte sa viac o hepatitíde

>> Pozrite si všetky videá

Kliknite na obrázok na prehratie videa v novom okne, potom stlačte tlačidlo PLAY dolu na obraze.

Čo je to hepatitída?                                                 

Links to useful information websites
Hepatitis B Hepatitis C Community health promotion services
British Liver Trust British Liver Trust Kinhon Project
Hepatitis B Foundation UK Hepatitis C Trust Ship Shape - Sharrow
NHS Choices NHS Choices Maan Sheffield
European Liver Patient Association Hep C - South Asian  

Toto video je iba v angličtine


What does the liver do and how can I look after it?

Watch the following video from the British Liver Trust to find out more... (English only)

Liver Health (4 minutes 52 seconds)