Projektový tím a jeho ciele

Ponúkame skríning hepatitídy vo vašej komunite, sme dostupní na rozhovor a testovanie na špeciálnych podujatiach v komunite a na zdravotných strediskách.

  

HIT Sheffield je iniciatíva skupiny Viróznej Hepatitídy v Sheffielde (Sheffield Viral Hepatitis Group). V tejto skupine sú doktori a sestričky z oddelenia Infekčných Chorôb a Virológie z nemocníc v Sheffielde, ktorí pracujú spolu s komunitnými lídrami a dobrovoľníkmi.

Naše zameranie

Aby sme spojili medzeru medzi ovplyvnenou komunitou a potrebnou zdravotnou starostlivosťou a vzdelaním.

Podporiť zdravotné vzdelanie ponúknutím informácií a testovania v komunite pomocou zdravotných učiteľov.

Kto sa podieľa na projekte

Lídri projektu spolupracujú s komunitnými lídrami a sestričkami všeobecných ordinácií.

Infekčné Oddelenie a Tropickej Medicíny:

Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust
Hepatitis Clinical Lead: Dr Benjamin Stone
Department Lead and Clinical Director: Professor Stephen Green

Ďakujeme všetkých zapojením na vytvorení tohto projektu (2011-2012), osobné ďakovanie:
Website, Branding and Logo Designed and Developed by Mari at Rojo Design
Videos Designed and Produced by Joe Bream
Community volunteers, workers and interpreters: Samia Masood, Jenny Chen, Connie Chapman, Andrew Wong, Huma Jalal, Sharjeel Jalal, Muna Shadli and Michaela Chambers.
Dr Alicia Vedio and Fran Rayner – applicants to the grant and project leads.

Thanks to our funders:

This project was funded by a grant from the Gilead UK and Ireland Fellowship Programme 2011

Gilead UK and Ireland Fellowship Programme

This website is a property of HIT Sheffield © 2011 - All rights reserved - Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust